Bảng Giá Tên Miền

Tên Miền Việt Nam

 Gói Dịch VụPhí Khởi TạoPhí Duy Chì/Năm 
.vn350,000 450,000 Đặt Mua
.com.vn, .net.vn, .biz.vn350,000 350,000 Đặt Mua
.edu.vn, .gov.vn, .org.vn, .ac.vn, .info.vn, .pro.vn, .in.vn va ten mien theo dia gioi hanh chinh200,000 200,000 Đặt Mua
.name.vn300,000 300,000 Đặt Mua

Tên Miền Quốc Tế

 Gói Dịch VụPhí Khởi TạoPhí Duy Chì/Năm 
.com|.net00 235,000 Đặt Mua
.org00 229,000 Đặt Mua
.biz00 217,000 Đặt Mua
.info00 206,000 Đặt Mua
.mobi00 377,000 Đặt Mua
.asia00 327,000 Đặt Mua
.us00 192,000 Đặt Mua
.me00 302,000 Đặt Mua
.tvi00 754,000 Đặt Mua
.co00 679,000 Đặt Mua
.com.co|.net.co|.nom.co00 377,000 Đặt Mua
.tel00 276,000 Đặt Mua
.xxx00 2,137,000 Đặt Mua
.eu00 236,000 Đặt Mua
.name00 224,000 Đặt Mua
.tw00 804,000 Đặt Mua
.in00 402,000 Đặt Mua
.idn.com|.idn.net|.idn.org00 239,000 Đặt Mua
.idn.biz00 205,000 Đặt Mua
.co.uk|.me.uk|.org.uk|.ltd.uk|.plc.uk|.sch.uk00 216,000 Đặt Mua
.pw00 286,000 Đặt Mua
.cc00 654,000 Đặt Mua
.chinese.cc00 704,000 Đặt Mua