Bảng Giá Hosting

Small
Dung Lượng 300 MB  
Băng thông 7 GB
Email 5
FTP 2
Cước hàng Tháng 36,000
cước khuyến mãi 30,000
Thời Hạn 12  Tháng
Advanced
Dung Lượng 1 GB  
Băng thông 40 GB
Email 30
FTP 4
Cước hàng Tháng 156,000
cước khuyến mãi 120,000
Thời Hạn 6  Tháng
Super
Dung Lượng 3 GB  
Băng thông 90 GB
Email 70
FTP 10
Cước hàng Tháng 390,000
cước khuyến mãi 300,000
Thời Hạn 6  Tháng
Medium
Dung Lượng 600 MB  
Băng thông 15 GB
Email 10
FTP 2
Cước hàng Tháng 78,000
cước khuyến mãi 60,000
Thời Hạn 12  Tháng
Pro
Dung Lượng 2 GB  
Băng thông 60 GB
Email 50
FTP 6
Cước hàng Tháng 260,000
cước khuyến mãi 200,000
Thời Hạn 6  Tháng
Max
Dung Lượng 5 GB  
Băng thông 120 GB
Email 100
FTP 15
Cước hàng Tháng 520,000
cước khuyến mãi 400,000
Thời Hạn 6  Tháng